Brønhøj Skov

Hvor:
Brønhøjvej 6
8400 Ebeltoft
Tid:
Kl. 11:00 - 16:00

Beskrivelse af arrangement

Velkommen til Skovens Dag i Brønhøj Skov, hvor vi mødes ved bålhytten. Fra Gravlev køres ca. 700 m op ad Brønhøjvej til indkørslen til skoven på højre side. Lige ved indkørslen ligger Brønhøj bålhytte.

Ved hjælp af gamle kort og luftfotos vil vi fortælle om Hyllested Bjerges og skovens historie: Hyllested Bjerges historie går helt tilbage til istiden, og skovens historie starter ved udskiftningen i 1795 hvor skellene mellem gårdenes jordlodder blev fastlagt. I den noget kortere historie vises, hvordan skoven har udviklet sig siden 2. verdenskrig, og vi ser på skovens forandring de sidste 10 år.

Der vil være to guidede ture med skovens ejer rundt i skoven og bakkerne med afgang fra bålhytten kl. 12 og kl. 14. Turene varer ca. 1 time.

På turen kl. 12 deltager desuden skovrider Jakob Svendsen-Tune fra Skovdyrkerne. Han vil fortælle om skovdyrkning og grønne driftsplaner – og generelt om skovens historie.

På turen kl. 14 deltager biolog Jan Grundtvig Højland fra Naturstyrelsen. Han vil tage os med ind på Naturstyrelsens areal, som grænser op til Brønhøj Skov. Hyllested Bjerge er en fantastisk naturperle øst for Stubbe Sø. Naturstyrelsen har i 2016-17 fjernet en del træer på arealet og har genskabt store lysåbne naturområder. Hele arealet er indhegnet i en stor fold, så kreaturerne frit kan bevæge sig rundt og græsse, hvor de vil.

Gæsterne er selvfølgelig også velkomne til selv at gå rundt i skoven, hvor der er en afmærket ”gul rute” på ca. 1,5 km., som kommer forbi de 3 sheltere i skoven.

Hele dagen vil Grenaa Skov & Have være til stede med nogle ATV’er, så man kan se, hvad de kan bruges til i en skov.

Ved bålhytten vil bålet være tændt, og man kan købe og grille lammepølser fra Stenbakke Vin & Lam (Hyllested) og købe granøl fra Ebeltoft Gårdbryggeri.  Desuden vil spejderne fra Balle sælge snobrød og pandekager.

På gensyn ved bålhytten i Brønhøj Skov.