Kløfteskoven, Denderup Vænge

Hvor:
Hestehavevej 17
4683 Rønnede
Tid:
Kl. 10:00 - 13:00

Beskrivelse af arrangement

Vandretur ved Brødebækken.

Kom og oplev mangfoldigheden i Kløfteskoven ved den smukke Brødebæk sammen med danmarks Naturfredningsforening Næstved.

Skovfoged Jan H. Olsen vil fortælle, hvad Gisselfeld gør for at forene skovdriften med hensynet til biodiversitet.

Vi vil gå langs Brødebækken, se hvor den snor sig, høre dens klukken og rislen og opleve den mangfoldighed af dyr og planter, der her skabes mulighed for. Selve gåturen er på ca. 3,5 km.

Vi vil også fortælle om app’en Naturtjek, der giver alle mulighed for at registrere biodiversitet og dermed bidrage med data, der bruges i forskning. Det er en god idé at downloade app’en hjemmefra, men der er også mulighed for at få hjælp på dagen.

Som afslutning på turen vil DN Næstved gerne byde på en sandwich og en øl/vand. Hvis du ønsker dette, bedes du tilmelde dig på hegaborit@hotmail.com, men du er også velkommen til bare at møde op og deltage i turen.

Vi mødes ved den lille p-plads i skoven overfor Hestehavevej 15, 4684 Rønnede