Overholt Plantage

Hvor:
Hammelvej 24
8883 Silkeborg
Tid:
Kl. 10:00 - 12:00

Beskrivelse af arrangement

Gjern Natur arrangerer i samarbejde med Overholt Plantage I/S en rundtur i skoven med Chris Nielsen, formand for I/S Overholt Plantage.

Kom med en tur rundt i skoven og hør om skovens drift og om plantagens historie. I/S Overholt blev dannet af driftige lokale folk i 1908, hovedsageligt for at stoppe sandflugten fra området ud over de nærliggende ejendommes jorde. Flere ejendomme blev opkøbt og beplantet. I starten blev arbejdet udført af de 14 interessenter, men senere blev arbejdet overgivet til HedeDanmark under ledelse af den til enhver tid siddende formand.

Overholt Plantage ejes stadig af 14 interessenter, heraf stadig en del fra lokalområdet, mens den resterende del har familiemæssig tilknytning til området, og i dag står interessenterne selv for driften af skovsen.

Overholt Plantage består af ca 76 hektar med mange forskellige typer beplantninger, der dels skal give et økonomisk udbytte, dels skal give et rekreativt udbytte af plantagen.

Mødested: Mindestenen. Kør ind ad vejen ved den vestligste vigeplads på Hammelvej mellem Skannerup og Voel, ca 300 meter øst for Hammelvej 24.

Alle er velkomne

Gratis for medlemmer af Gjern Natur, ikke-medlemmer kr. 30,-.