Om Dansk Skovforening

Dansk Skovforening er skovbrugets brancheorganisation.  Skovforeningen arbejder for at fremme danske skov- og naturejeres erhvervsmæssige og faglige interesser og ejernes mulighed for at bevare og udvikle naturværdier.

 

Rådgivning

Skovforeningen rådgiver ejere og andre parter på en lang række områder af betydning for skov og natur:

Dansk Skovforening rådgiver blandt andet om Natura 2000. For ejere af fredskovspligtige arealer, der er beliggende i et Natura 2000 område, er rådgivningen gratis. Læs mere om Natura 2000 rådning på Skovforeningens hjemmeside.

Dansk Skovforening hjælper skovejere med forsikring af skov. Skovforeningen tilbyder 2 forsikringstyper: produktansvarsforsikring  og basisforsikring.

Dansk Skovforening tilbyder også rådgivning om certificering af skov. Skovforening anbefaler alle danske skovejere at overveje at lade sig certificere.

Læs mere om hvilke former for rådgivning som Dansk Skovforening kan tilbyde på Skovforeningens hjemmeside.

 

Udgivelser

Skovforeningen udgiver bladene Skoven og Skoven Nyt som holder dig opdateret på den faglige udvikling inden for skovbrugserhvervet. Bladene læses af alle som til daglig arbejder med skovbrug og naturpleje.

 

Oplevelser & Produkter

Danmarks skove tilbyder mange forskellige produkter og oplevelser. På  Dansk Skovforenings hjemmeside kan du finde skovejere der:

du kan også finde skove som udbyder eller tillader: